گجت‌های پوشیدنی

گجت‌های پوشیدنی دستگاه‌هایی هستند که افزون‌بر به‌کارگیری فناوری در آن‌ها، امکان پوشیدن آن‌ها نیز وجود دارد. عینک‌های هوشمند و ساعت‌های هوشمند هم به‌نوعی از گجت‌های پوشیدنی به‌شمار می‌روند. در این صفحه می‌توانید اخبار و مقالات آموزشی مربوط به گجت‌های پوشیدنی را مطالعه کنید.