مانی شکیبایی

مانی شکیبایی

اهل فیلم و سریال٬ عاشق سریال

برکینگ بدپیکی بلایندرزدارکشرلوکلوسیفرمانی هاست

, عاشق فیلم

Kill BillMatrixMementoMr NobodyPortrait of a lady on fireV For Vendetta

, کمپانی خودرو مورد علاقه هم

مازراتی

ویرایش