فناوری

بخش فناوری رسانه کارو تک، جایی برای مطالعه و مشاهده‌ی اخبار، آموزش‌ها و مقالات مربوط‌به دنیای فناوری است و بخشی برای خوره‌ها و گیک‌های تکنولوژی به‌شمار می‌رود.