آموزش

دسته‌بندی تکنولوژی ممکن از است برای برخی کاربران، دسته‌بندی پیچیده‌ای باشد و در برخی موارد جهت سهولت بیشتر، به آموزش نیاز دارد. در این دسته‌بندی از کارو تک، به آموزش‌های مربوط‌به فناوری می‌پردازیم؛ از آموزش‌های مربوط به نرم‌افزارها تا آموزش‌های مربوط به سخت‌افزار گوشی‌ها و گجت‌های هوشمند.