بازی

بخش بازی رسانه کارو تک، جایی برای مطالعه و مشاهده‌ی اخبار، آموزش‌ها و مقالات مربوط‌به دنیای بازی است و بخشی برای خوره‌ها و گیک‌های ویدئوگیم به‌شمار می‌رود.